De provincie Gelderland gaat delen van natuurgebieden op de Veluwe tijdens het broedseizoen afsluiten voor recreanten. De Veluwe wordt verdeeld in vier zones. Langs de randen is plaats voor recreatie, horeca en bezoekerscentra. Andere delen worden afgesloten om zeer kwetsbare natuur de ruimte te geven.

In een deel van dat gebied mag buiten het broedseizoen nog wel gewandeld, gefietst of paardgereden worden. Andere stukken gaan echt op slot. Een aantal landgoederen en defensieterreinen is al afgesloten.

Zo worden delen van het Kootwijkerzand en het Hulshorsterzand enkele maanden per jaar gesloten. Bij Kootwijk gaat het gebied dicht van 15 maart tot 15 juli, het Hulshorsterzand sluit van 15 maart tot september.

Stuifzand

Het gaat vooral om gebieden met stuifzand. "Stuifzand is heel bijzonder en kwetsbaar", zegt gedeputeerde Peter van 't Hoog tegenĀ Omroep Gelderland. "Daar zijn unieke plant- en diersoorten waar we zuinig op moeten zijn."

Volgens de provincie en natuurbeheerders is het afsluiten nodig om de natuur beter te beschermen. Die heeft veel te lijden onder toeristische drukte, stikstofuitstoot en droogte. Langjarig onderzoek heeft aangetoond dat onder andere de duinpieper, de boomleeuwerik, de nachtzwaluw, de zandhagedis en de adder het moeilijk hebben of al verdwenen zijn.