Uitbreidingsplannen Lelystad Airport bedreigen rust op Veluwe

Vliegtuigen bedreigen de rust op de Veluwe. Airport Lelystad heeft flinke uitbreidingsplannen die niet alleen effect zullen hebben op de directe omgeving, maar ook op de Veluwe.

Schiphol heeft met Airport Lelystad grote plannen. Het kleine vliegveldje bij Lelystad moet in de toekomst uitgroeien tot een flinke regionale luchthaven voor verbindingen binnen Europa. De prognose is 140.000 vliegbewegingen met een passagiersaantal van ca. 2,5 miljoen. Op dit moment is er vooral aandacht voor de toekomstige overlast in Flevoland, de bewoonde gebieden om de luchthaven heen en het natuurgebied in de nabijheid, de Oostvaardersplassen. 

Natuurlijk zal de overlast zich niet beperken tot deze gebieden, de Boeings 737 en Airbussen zullen ook over de Veluwe vliegen. Een van de aanvliegroutes kruist de Veluwe van noord naar zuid. Als de plannen doorgaan, betekent dit ook voor ons een flinke toename van geluidsoverlast en luchtverontreiniging. Stel je voor, wandel je in een stiltegebied en vliegt er iedere vijf minuten een vliegtuig over.  

Recent is er veel aandacht voor de overlast door de lage vlieghoogte op de aankomst en vertrek routes (laagvliegroutes) tot in de wijde omtrek. Na burgerprotesten en onderzoek bleek de eerdere MER fout te bevatten en deze moet worden overgedaan.
De opening van het vliegveld wordt wellicht uitgesteld maar dit is slechts een schrale troost. 

Een milieueffectrapport (MER) wordt nu opnieuw opgesteld. Ook staat voor 2023 een herindeling van het luchtruim op stapel. In hoeverre de consequenties voor de Veluwe hierin meegenomen worden, is niet duidelijk. Wat ons betreft houden de echte vogels ruim baan. Veluwe Bijzonder volgt de ontwikkelingen op de voet.

Natuur en Milieu Gelderland laat een duidelijk geluid horen:

https://www.natuurenmilieugelderland.nl/nieuws/rust-veluwe-gevaar-vliegtuigen

Voor meer informatie zie ook de website van Stichting Red de Veluwe:

https://www.stichtingreddeveluwe.nl/